Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

Tin tức trong nước

Trin khai xây dng h thng qun lý cht lượng ISO9001:2008 tháng 03 năm 2015.

Công ty bt đu khi đng thc hin tư vn h thng cht lượng ISO9001:2008 cho Công ty Cổ phần Thiết kế và chuyển giao công nghệ Xây dựng Tầm Nhìn Mới vi phm vi áp dng h thng là “Thiết kế, giám sát và chứng nhận chất lượng công trình xây dựng” trin khai xây dng và áp dng là 03 tháng.  Chuyên gia tư vn đã dành thi gian 01 ngày cho quá trình kho sát thc trng, tiến hành đào to nhn thc chung v ISO9001:2008, đào to viết văn bn, hướng dn cách thc viết trong 02 ngày.  

 Vi n lc ca mình ca công ty tư vn ITMC cũng như s tín nhim và tin tưởng ca khách hàng ITMC tin tưởng rng s cng tác s mang li s thành công cho các khách hàng. Qua đây công ty ITMC luôn tri ân v s cng tác đó và mong mun được đng hành cùng khác hàng trên các chng đường phát trin ca khách hàng và ca công ty tư vn ITMC

  Các tin khác
Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 cho các Trường Đai học, Cao đẳng
Hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008
Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 cho Công ty CP Quản Lý Khai Thác Hầm Đường Bộ Hải Vân
Công ty đồng loạt triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 cho các Trường Đai học, Cao đẳng
Triển khai xây dựng hệ thống quản lý ISO9001:2008/ ISO14001:2004 tháng 04 năm 2015
Khai xuân triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008/HACCP năm 2015.
Triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 tháng 02 năm 2015.
Triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 tháng 01 năm 2015
Triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008.
Triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008.
Khách hàng 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn