Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng:

Địa chỉ:

Tel: Fax:
Người liên hệ:  
Email: Internet Address:

Lĩnh vực hoạt động:

Số lượng CBCNV:
Địa chỉ chi nhánh, văn phòng, nhà máy ( nếu có):        
ĐĂNG  KÝ  DỊCH  VỤ TƯ VẤN
ISO 9000  Hệ thống Quản lý Chất lượng
ISO22000  Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
ISO 14000  Hệ thống quản lý môi trường
GMP: Qui phạm thực hành  sản xuất tốt
HACCP Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
SA 8000  Trách nhiệm xã hội
OHSAS 18001 Hệ thống sức khoẻ và an toàn
Nghiên cứu thị trường
ĐĂNG  KÝ  DỊCH  VỤ ĐÀO TẠO
Đào tạo nhận thức chung ISO 9000
Đào tạo nhận thức chung ISO 22000
Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ
Đào tạo nhận thức chung ISO 14000
Đào tạo nhận thức chung HACCP
Đào tạo kỹ năng Marketing
 
 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn