Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

ISO 14000
Giới thiệu về hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015  
Hệ thống Quản lý Môi trường là một công cụ mà các Công ty sử dụng để chủ động phòng ngừa trong việc bảo vệ môi trường thay vì đối phó thụ động thực hiện các yêu cầu pháp lý liên quan. ISO 14001 là một chuỗi các quá trình được thực hiện liên tục các hoạt động lập kế hoạch, áp dụng, đánh giá và cải thiện kết quả đạt được của các quá trình hoạt động kiểm soát hoạt động môi trường nhằm đạt được các mục tiêu môi trường cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Với việc áp dụng này, Công ty có thể kiểm soát một cách có hệ thống các vấn đề về môi trường vần toàn sức khoẻ cộng đồng. Một hệ thống quản lý môi trường tốt là hệ thống không chỉ mang lại các kết quả trong các vấn đề môi trường mà còn giúp Công ty nâng cao được hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, đặc biệt là nâng cao hình ảnh của Công ty đối với công chúng, các cơ quan chức năng và các nhà đầu tư liên quan

[ Trang đầu] Trang tiếp ..

Khách hàng 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn