Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

SA 8000
Lợi ích khi áp dụng Tiêu chuẩn về trách nhiệm xá hội SA8000  

 

s         Phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền ( ILO).

s         Bảo vệ quyền của người lao động và người sử dụng lao động.

s         Tạo ra một môi trường văn hoá lành mạnh trong doanh nghiệp, khuyến khích người lao động làm việc, tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .

s         Hạn chế rủi ro về bỏ việc, đình công, phá hoại sản xuất của người lao động tạo sức mạnh nguồn nhân sự để tổ chức phát triển ổn định, lâu dài .

s         Tuân thủ chuẩn mực đạo đức quốc tế trong việc sản xuất và cung cấp sản phẩm và dich vụ . Cải tiến các điều kiện làm việc mang tính toàn cầu.

s         Tạo mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và xã hội, tạo ưu thế cạnh tranh.

s         Thu hút đầu tư, thu hút được nhân tài, tạo sự phát triển và coi đó là tài sản vô giá của Doanh nghiệp .

s         Việc chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn SA8000 giúp Doanh nghiệp phá bỏ được rào cản xuất nhập khẩu trên một số thị trường quốc tế như : Hoa Kì, Châu Âu, Nhật Bản ...

 [ Trang đầu] Trang tiếp ..

Khách hàng 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn