Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

BRC & IFS
Giới thiệu về tiêu chuẩn BRC  
Tiêu chuẩn BRC toàn cầu là một bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu trong bốn ngành công nghiệp: sản xuất, đóng gói, lưu trữ và phân phối thực phẩm an toàn và sản phẩm tiêu dùng. Ban đầu được phát triển để đáp ứng các nhu cầu của các thành viên của Hiệp hội Bán lẻ Anh, tiêu chuẩn đã được sử dụng trên toàn thế giới và được quy định bắt buộc bởi số lượng ngày càng tăng của các nhà bán lẻ và nhà sản xuất mang nhãn hiệu trong EU, Bắc Mỹ và xa hơn. Chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu, đó là kết quả đạt được thông qua việc đánh giá bởi một cơ quan chứng nhận của bên thứ ba, cam kết với các nhà bán lẻ và nhà sản xuất mang nhãn hiệu về năng lực và trách nhiệm của nhà cung cấp, và làm giảm việc đánh giá riêng lẻ các nhà bán lẻ và nhà sản xuất, do đó làm giảm gánh nặng hành chính từ cả hai phía là nhà cung cấp và khách hàng.

Được xây dựng trên các nguyên tắc dựa trên yêu cầu về nguy cơ rõ ràng, định dạng báo cáo thông tin và năng lực đánh giá viên, các tiêu chuẩn tiếp tục phát triển với sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan.

- Tiêu chuẩn toàn cầu cho an toàn thực phẩm – Phát hành lần 6
- Tiêu chuẩn toàn cầu cho sản phẩm tiêu dùng – Phát hành lần 3
- Tiêu chuẩn toàn cầu cho bao gói và Vật liệu bao gói – Phát hành lần 4
- Tiêu chuẩn toàn cầu cho lưu kho và phân phối – Phát hành lần 2

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm – BRC

Tiêu chuẩn BRC toàn cầu cho vấn đề an toàn thực phẩm 6 đã được sửa đổi, bổ sung tham khảo ý kiến ​​với các đại diện cấp cao từ các nhà bán lẻ lớn và các công ty dịch vụ thực phẩm, đảm bảo rằng nó vẫn tiếp tục để đáp ứng các yêu cầu của nhà sản xuất và nhà bán lẻ.

Tiêu chuẩn này lần đầu tiên được giới thiệu bởi BRC vào năm 1998 và bây giờ có gần 14.000 giấy chứng nhận tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Phiên bản phát hành lần 6 nhấn mạnh về thực hành sản xuất tốt, bao gồm cả một sự thay đổi trong sự cân bằng của số lượng và độ sâu yêu cầu ủng hộ việc thực hiện của các hệ thống sản xuất tốt trong các nhà máy và tập trung nhiều hơn vào tiêu chuẩn hóa các thực hành tốt nhất cho kiểm toán tiêu chuẩn.


 


[ Trang đầu] Trang tiếp ..

Khách hàng 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn