Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

ISO 9000
Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015  

Tháng 9 năm 2015 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn mới phiên bản ISO 9001:2015 thay cho phiên bản ISO 9001:2008. Đây là lần thứ 4 tiêu chuẩn được soát xét từ lần ban hành đầu tiên năm 1987.

Trong những năm gần đây, Tiêu chuẩn ISO 9001 đã trở thành một tiêu chuẩn mang tính chuẩn mực,  phổ biến nhất  trong quản lý chất lượng của các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới.

ISO 9001 là tiêu chuẩn không mang tính bắt buộc đây là tiêu chuẩn mang tính tự nguyện. ISO 9001 là một hệ thống mang tính nền tảng phục vụ hữu hiệu cho hoạt động điều hành của các tổ chức, doanh nghiệp. Giúp tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo rằng mọi hoạt động của mình đều hướng tới các mục tiêu đã hoạch định như việc tạo sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng đã nêu ra.[ Trang đầu] Trang tiếp ..

Khách hàng 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn