Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

ISO 9000

 I.  Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Tháng 9 năm 2015 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn mới phiên bản ISO 9001:2015 thay cho phiên bản ISO 9001:2008. Đây là lần thứ 4 tiêu chuẩn được soát xét từ lần ban hành đầu tiên năm 1987.

Trong những năm gần đây, Tiêu chuẩn ISO 9001 đã trở thành một tiêu chuẩn mang tính chuẩn mực,  phổ biến nhất  trong quản lý chất lượng của các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới.

ISO 9001 là tiêu chuẩn không mang tính bắt buộc đây là tiêu chuẩn mang tính tự nguyện. ISO 9001 là một hệ thống mang tính nền tảng phục vụ hữu hiệu cho hoạt động điều hành của các tổ chức, doanh nghiệp. Giúp tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo rằng mọi hoạt động của mình đều hướng tới các mục tiêu đã hoạch định như việc tạo sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng đã nêu ra.

II. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 dựa trên 7nguyên tắc quản lý sau:

1. Hướng vào khách hàng

2.Sự lãnh đạo

3. Sự tham gia của mọi người

4. Tiếp cận theo quá trình

5. Cải tiến liên tục

6. Quyết định dựa trên sự kiện

7.  Quan hệ cùng có lợi với nhà cung ứng  

III.   Điều kiện để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 

1.  Điều kiện tiên quyết của Lãnh đạo doanh nghiệp 

-   Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 9001

-   Nắm chắc nôi dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 .

-   Thiết lập  chính sách , hoạch định  mục tiêu , thực hiện cam kết với khách hàng

-   Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện . 

2. Yếu tố quyết định thành công thành viên của Doanh nghiệp

-   Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và  mục đích của quản lý chất lượng.

-   Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao.

-   Tuân thủ các qui định đối với công việc cụ thể. 

3.  Trình độ nhân lực, công nghệ thiết bị

-   Có năng lực kiểm soát, hạn chế các chỉ số tác động đến chất lượng sản phẩm.

-   Đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành

4. Chuyên gia tư vấn

- Có khả năng và kinh nghiệm trong triển khai tư vấn áp dụng ISO 9001

- Có công nghệ tư vấn bài bản, phù hợp và hiệu quả.

- Chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. 

IV . Lợi ích khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

1. Lợi ích khi xây dựng và áp dụng ISO 9001: 2015  về quản lý nội bộ

-  Quản lý doanh nghiệp khoa học và hiệu quả

- Nâng cao uy tín của lãnh đạo, giúp lãnh đạo quản lý một cách hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp .

- Tạo một tác phong công nghiệp trong làm việc, một nét đẹp của một tổ chức.

- Duy trì và củng cố mối quan hệ hữu cơ  trong bộ máy quản lý.

-  Nâng cao năng xuất lao động , tăng lợi nhuận và giảm chi phí sản xuất kinh doanh nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực.

-  Kiểm soát các quá trình trong sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

-  Dựa vào sự thống nhất và được thừa nhận của hệ thống quản lý, Hệ thống chất lượng được chứng nhận ISO 9001 sẽ giúp cho quí Công ty cải tiến sản phẩm và qui trình mang lại cho việc kinh doanh của qúi công ty một áp dụng  lợi thế thực sự trên thị trường.     

2.  Lợi ích khi xây dựng và áp dụng ISO 9001: 2015  về đối ngoại.

- Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm của Công ty.

-  Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý chất lượng

-  Đem lại lòng tin cho khách hàng qua việc chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Doanh nghiệp .

-  Nâng cao lợi thế thương mại bằng uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế . Củng cố và phát triển thị phần, giành ưu thế trong cạnh tranh.

- Phá bỏ được rào cản, tạo được một sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong các thị trường yêu cầu bắt buộc việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tiền bạc và thời gian vì khách hàng phải đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.


  Các tin khác
Giới thiệu về hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015
Giới thiệu về hệ thống quản lý HACCP.
Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000: 2005
Giới thiệu tiêu chuẩn An toàn OHSAS 18001 hoặc AS 4804:2001
Lợi ích khi áp dụng Tiêu chuẩn về trách nhiệm xá hội SA8000
Giải pháp tổng thể
Thực hành sản xuất tốt GMP (FM.GMP)
Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025
Giới thiệu về tiêu chuẩn BRC
Khách hàng 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn