Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

ISO 27000

 Khái niệm về ISO 27001:2005 

ISO 27001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS–Information Security Management System) do Tổ chức  tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu cần thiết để một tổ chức lấy lầm căn cứ để thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống. Hệ thống ISMS nhấn mạnh vào tính bảo mật thông tin trong các hoạt động của tổ chức áp dụng. Hệ thống ISMS có thể áp dụng cho hầu hết mọi loại hình tổ chức như : các tổ chức kinh doanh – thương mại, Chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận đặc biệt trong hoạt động tính dụng ngân hàng, các công ty chứng khoán, bảo hiểm...

 

Lợi ích của việc áp dụng ISO 27001:2005   

Khẳng định sự an toàn đối với thông tin của khách hàng cung cấp.

Cam kết đảm bảo về an ninh thông tin ở mọi cấp độ trong tổ chức.

Tính chính xác, đúng đắn và tin cậy của các nguồn thông tin cung cấp

Tạo dựng niềm tin đối với khách hàng.

Phòng ngừa đến mức thấp nhất các ảnh hưởng của thông tin khi thất lạc.

Lãnh đạo kiếm soát được các quá trình hoạt động của thông tin.

Nâng cao hiệu quả các quá trình hoạt động.

Nhận thức của CBCNV về bảo mật thông tin được nâng cao.

  Các tin khác
Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
Giới thiệu về hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015
Giới thiệu về hệ thống quản lý HACCP.
Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000: 2005
Giới thiệu tiêu chuẩn An toàn OHSAS 18001 hoặc AS 4804:2001
Lợi ích khi áp dụng Tiêu chuẩn về trách nhiệm xá hội SA8000
Giải pháp tổng thể
Thực hành sản xuất tốt GMP (FM.GMP)
Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025
Giới thiệu về tiêu chuẩn BRC
Khách hàng 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn