Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

ISO22000

¨       Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000: 2005 

Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm được đặc biệt toàn thể xã hội quan tâm. Năm 2005 tổ chức tiêu chuẩn hoá thế giới (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp để phòng ngừa, kiểm soát quá trình chế biến, ISO 22000 có cấu trúc giống như ISO 9001: 2000. Song hành cùng với tiêu chuẩn HACCP  tiêu chuẩn ISO 22000 đã trở thành một tiêu chuẩn mang tính chuẩn mực,  phổ biến nhất  trong quản lý chất lượng an toàn của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên toàn thế giới.

ISO 22000: 2005 là tiêu chuẩn không mang tính bắt buộc đây là tiêu chuẩn mang tính tự nguyện. ISO 22000: 2005 là một hệ thống mang tính nền tảng phục vụ hữu hiệu cho hoạt động  kiểm soát mối nguy mất an toàn trong chế biến của các doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng mọi hoạt động của mình đều hướng tới các mục tiêu đã hoạch định như việc tạo sản phẩm an toàn hay dịch vụ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng đã nêu ra. 

¨       Điều kiện để áp dụng thành công hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 

1.      Điều kiện tiên quyết Lãnh đạo doanh nghiệp

s         Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 22000

s          Nắm chắc nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 22000

s         Thiết lập chính sách, mục tiêu chất lượng,  nội dung thực hiện

s         Cử thành viên trong ban lãnh đạo phụ trách chương trình

s         Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai .

2.      Yếu tố quyết định sự tham gia của các thành viên của Doanh nghiệp 

s          Hiểu được ý nghĩa, mục đích của quản lý chất lượng an toàn

s          Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao

s         Chấp hành nghiêm chỉnh qui định đối với công việc cụ thể

3.      Trình độ công nghệ thiết bị

s          Đáp ứng được các yêu cầu của GMP, và SSOP  

s          Có khả năng hạn chế các mối nguy đã nhận diện

s          Đáp ứng các qui định của nhà nước, của ngành  

¨       Lợi ích khi áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu ISO 22000 

s         Tích hợp được tính tương thích giữa quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩm và kiểm soát phòng ngừa mối nguy cho các Doanh nghiệp chế biến thực phẩm.

s         Đem lại lòng tin cho khách hàng qua việc chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Doanh nghiệp .

s         Nâng cao lợi thế thương mại bằng uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế .

s         Nâng cao năng xuất lao động , tăng lợi nhuận và giảm chi phí sản xuất kinh doanh nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực .

s         Kiểm soát các quá trình trong sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ , nâng cao chất lượng sản phẩm .

s         Nâng cao uy tín của lãnh đạo, giúp lãnh đạo quản lý một cách hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp .

s         Tạo một tác phong công nghiệp trong làm việc .

s         Phá bỏ được rào cản, tạo được một sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong các thị trường yêu cầu bắt buộc việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO22000 .

s         Giấy chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tiần bạc và thời gian vì khách hàng phải đánh giá lại hệ thống quản lý an toàn thực phẩm  của doanh nghiệp . 

  Các tin khác
Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
Giới thiệu về hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015
Giới thiệu về hệ thống quản lý HACCP.
Giới thiệu tiêu chuẩn An toàn OHSAS 18001 hoặc AS 4804:2001
Lợi ích khi áp dụng Tiêu chuẩn về trách nhiệm xá hội SA8000
Giải pháp tổng thể
Thực hành sản xuất tốt GMP (FM.GMP)
Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025
Giới thiệu về tiêu chuẩn BRC
Khách hàng 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn