Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

ISO 14000

¨       Giới  thiệu về  hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 

Hệ thống Quản lý Môi trường là một công cụ mà các Công ty sử dụng để chủ động phòng ngừa trong việc bảo vệ môi trường thay vì đối phó thụ động thực hiện các yêu cầu pháp lý liên quan. ISO 14001 là một chuỗi các quá trình được thực hiện liên tục các hoạt động lập kế hoạch, áp dụng, đánh giá và cải thiện kết quả đạt được của các quá trình hoạt động kiểm soát hoạt động môi trường nhằm đạt được các mục tiêu môi trường cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Với việc áp dụng này, Công ty có thể kiểm soát một cách có hệ thống các vấn đề về môi trường vần toàn sức khoẻ cộng đồng. Một hệ thống quản lý môi trường tốt là hệ thống không chỉ mang lại các kết quả trong các vấn đề môi trường mà còn giúp Công ty nâng cao được hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, đặc biệt là nâng cao hình ảnh của Công ty đối với công chúng, các cơ quan chức năng và các nhà đâu tư liên quan.

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường , có cấu trúc tương tự như bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO900, ISO 14001 có thể được áp dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức, bất kể với qui mô nào.

 

 ¨       Điều kiện để áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO14001: 2015

1        Lãnh đạo Công ty điều kiện tiên quyết

s  Quan tâm sâu sát và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14001

s  Thấu hiểu các yêu cầu  nôi dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14001.

s  Xây dựng chính sách , đưa ra mục tiêu , cam kết môi trường cụ  thể

s  Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai. 

2       Yếu tố quyết định Sự tham gia của mọi thành viên của Doanh nghiệp  

s  Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và  mục đích của quản lý môi trường.

s  Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao  .

s  Tuân thủ các qui định đối với công việc cụ thể. 

3        Trình độ công nghệ thiết bị

s  Có năng lực kiểm soát, hạn chế các chỉ s tác động đến môi trường .

s  Đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành.

¨       Lợi ích khi áp dụng Hệ thống quản lý môi trường 14001: 2015 

s  Đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước và quốc tế trong văn hoá tiêu dùng sản phẩm sạch.

s  Tạo một hình ảnh đẹp về doanh nghiệp và nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế .

s  Quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên và giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất, giảm thiểu rủi ro và loại bỏ sự ô nhiễm môi trường.

s  Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ của Doanh nghiệp .

s  Tạo mối quan hệ thân thiệt với cộng đồng dân cư và các cơ quan hữu quan .

s  Bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên và cộng đồng dân cư xung quanh .

s  Phá bỏ được các rào cản thương mại trong xuất khẩu hàng hoá vào thị trường yêu cầu bắt buộc việc chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001là bắt buộc. 

  Các tin khác
Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
Giới thiệu về hệ thống quản lý HACCP.
Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000: 2005
Giới thiệu tiêu chuẩn An toàn OHSAS 18001 hoặc AS 4804:2001
Lợi ích khi áp dụng Tiêu chuẩn về trách nhiệm xá hội SA8000
Giải pháp tổng thể
Thực hành sản xuất tốt GMP (FM.GMP)
Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025
Giới thiệu về tiêu chuẩn BRC
Khách hàng 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn