Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015  

Tháng 9 năm 2015 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn mới phiên bản ISO 9001:2015 thay cho phiên bản ISO 9001:2008. Đây là lần thứ 4 tiêu chuẩn được soát xét từ lần ban hành đầu tiên năm 1987.

Trong những năm gần đây, Tiêu chuẩn ISO 9001 đã trở thành một tiêu chuẩn mang tính chuẩn mực,  phổ biến nhất  trong quản lý chất lượng của các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới.

ISO 9001 là tiêu chuẩn không mang tính bắt buộc đây là tiêu chuẩn mang tính tự nguyện. ISO 9001 là một hệ thống mang tính nền tảng phục vụ hữu hiệu cho hoạt động điều hành của các tổ chức, doanh nghiệp. Giúp tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo rằng mọi hoạt động của mình đều hướng tới các mục tiêu đã hoạch định như việc tạo sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng đã nêu ra.Giới thiệu về hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015  
Hệ thống Quản lý Môi trường là một công cụ mà các Công ty sử dụng để chủ động phòng ngừa trong việc bảo vệ môi trường thay vì đối phó thụ động thực hiện các yêu cầu pháp lý liên quan. ISO 14001 là một chuỗi các quá trình được thực hiện liên tục các hoạt động lập kế hoạch, áp dụng, đánh giá và cải thiện kết quả đạt được của các quá trình hoạt động kiểm soát hoạt động môi trường nhằm đạt được các mục tiêu môi trường cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Với việc áp dụng này, Công ty có thể kiểm soát một cách có hệ thống các vấn đề về môi trường vần toàn sức khoẻ cộng đồng. Một hệ thống quản lý môi trường tốt là hệ thống không chỉ mang lại các kết quả trong các vấn đề môi trường mà còn giúp Công ty nâng cao được hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, đặc biệt là nâng cao hình ảnh của Công ty đối với công chúng, các cơ quan chức năng và các nhà đầu tư liên quan


Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000: 2005  

Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm được đặc biệt toàn thể xã hội quan tâm. Năm 2005 tổ chức tiêu chuẩn hoá thế giới (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp để phòng ngừa, kiểm soát quá trình chế biến, ISO 22000 có cấu trúc giống như ISO 9001: 2000. Song hành cùng với tiêu chuẩn HACCP  tiêu chuẩn ISO 22000 đã trở thành một tiêu chuẩn mang tính chuẩn mực,  phổ biến nhất  trong quản lý chất lượng an toàn của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên toàn thế giới.Giới thiệu về hệ thống quản lý HACCP.  
HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points- Phân tích các mối nguy và xác định các điểm kiểm soát tới hạn ) là hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm mang tính chất phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng thực phẩm thông qua việc phân tích các mối nguy và thực hiện các biện pháp kiểm soát tại các điểm kiểm soát tới hạn.


Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 cho các Trường Đai học, Cao đẳng  

Trong năm 2016 Công ty đã đồng loạt tiến hành triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các trường Đại học, Cao đẳng như sau:

1.  Trường Đại học Công nghiệp  Quảng Ninh;

2.  Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

3.  Trường Đại học Việt - Hung


Hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008  


Trong tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2015 Công ty đã đồng loạt tiến hành triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 cho các đơn vị như sau:

 

- Trường Cao Đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

- Công ty Cổ phần Đầu tư HIMLAMBC 


Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 cho các Trường Đai học, Cao đẳng  
Công ty đồng loạt triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 cho các Trường Đai học, Cao đẳng  
Khách hàng 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn